TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE I ZWYKŁE

Tłumaczymy z języka polskiego na niemiecki i francuski oraz z tych języków na język polski (tłumaczenie przysięgłe i zwykłe) oraz w parze językowej niemiecki – francuski (tłumaczenie zwykłe lub przysięgłe za pośrednictwem j. polskiego)

z zakresu:

  • ekonomii: handel, inwestycje, umowy, korespondencja handlowa, księgowość
  • finansów: rynek kapitałowy, bankowość, ubezpieczenia
  • marketingu: prospekty, katalogi, reklama, foldery, targi
  • techniki: instrukcje obsługi, podręczniki, dokumentacje techniczne

a także:

  • dokumenty prawnicze: akty notarialne, wyroki sądowe
  • dokumenty administracyjne: dyplomy ukończenia szkół wyższych, świadectwa szkolne, zaświadczenia o nabytych kwalifikacjach zawodowych, ukończonych kursach
  • dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego: metryki urodzenia, akty zgonu, metryki ślubu, zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego
  • dokumenty samochodowe: karta pojazdu, dowód rejestracyjny, umowa kupna-sprzedaży

jak również z wielu innych dziedzin.

Wykonane tłumaczenie przysięgłe przekazywane jest w wersji papierowej. Może również zostać przesłane e-mailem w postaci PDF po opatrzeniu go moim kwalifikowanym podpisem elektronicznym.